Rezerwat Góra Sobień

Góra Sobień, fot. A.Krzywka
- Reklama -

Utworzony został w roku 1970 na powierzchni 5, 34 ha na terenie wsi Manasterzec w gminie Lesko, w powiecie leskim.

Góra Sobień (360 m n.p.m.) leżąca w Górach Słonnych, znana przede wszystkim z ruin zamku Kmitów, jest miejscem szczególnie cennym przyrodniczo. Na terenie znajdującego się tutaj rezerwatu występuje szereg rzadkich gatunków roślin, które łatwo można zauważyć, bo często rosną przy szlaku prowadzącym z parkingu do ruin zamku.

W rezerwacie znajdziemy fragmenty lasu gradowego, lipowo-grabowego, buczyny karpackiej i łęgu podgórskiego. Najniższe partie porasta las łęgowy z jesionem wyniosłym. Świerkiem pospolitym, jaworem i leszczyną.

Florę rezerwatu reprezentuje ponad 200 gatunków, spośród których bogato reprezentuje się roślinność runa, tworząca zbiorowisko typowe dla Karpat Wschodnich.  W połowie marca, a czasem nawet wcześniej zakwitają m.in. śnieżyczki przebiśniegi, liczne przylaszczki i cebulice dwulistne. Zaraz po nich pojawiają się kolejne: pierwiosnka wyniosła, żywiec gruczołowaty, miodunka ćma i inne geofity. Te rośliny masowo występują na południowo- zachodnim zboczu i są doskonale widoczne z dróżki wiodącej do jednego gospodarstwa położonego u podnóża Sobienia (dojście od strony drogi prowadzącej do Załuża). Kolejne atrakcje botaniczne pojawiają się pod koniec maja i w czerwcu. Przy samej ścieżce wiodącej z parkingu do ruin zamczyska możemy zobaczyć lilie złotogłów i tojady: mołdawski, wiechowaty i dziobaty. W tym czasie kwitną także czworolist pospolity i obrazki alpejskie. Na terenie ruin zamku oraz na południowych stokach wzgórza rośnie szereg roślin ciepłolubnych: rzepik pospolity, dzwonek brzoskwiniolistny, groszek leśny i ciemiężyk białokwiatowy. Towarzyszy im unikalna fauna kserotermiczna, m.in. skaponogi, pierwowije, roztocza, kosarze, pająki i sieciarki…

Źródło i czytaj całość: zielonepodkarpacie.pl

- Reklama -