Rajd Nordic Walking

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza na trzecie już wydarzenie, które odbędzie się w ramach projektu współpracy pn. „Aktywni na trasach Nordic Walking”, jest to wydarzenie łączące inaugurację funkcjonowanie tras Nordic Walking oraz miejsc aktywnego wypoczynku z RAJDEM NORDIC WALKING.

Kiedy? 26.04.2024 r. o godz. 10:00.

Gdzie? gmina Olszanica, plac rekreacyjny przy LGD „Zielone Bieszczady” (budynek byłej Szkoły Podstawowej w Orelcu, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne).

Operacja pn. „Aktywni na trasach Nordic Walking” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Regulamin wydarzenia
https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/…

 

 

- Reklama -