Rodzinny bieg na orientację Śladem Bojka w Mucznem

Zapraszamy na rodzinny bieg na orientację Śladem Bojka w Mucznem – bieg organizowany w ramach projektu „Wołanie przestrzeni – o nieistniejącej krainie”.

Już 18 sierpnia o godz. 9:30 nastąpi start do biegu śladami dawnych mieszkańców naszego terenu. Na trasie biegu umieszczone będą tablice z informacjami o Bojkach. Warto się zatrzymać i pomyśleć o tych, których wiatr historii stąd zabrał i którym nigdy nie było dane powrócić …

Podczas imprezy zapraszamy na degustację kuchni bojkowskiej i występy zespołów: Lirepi, Budyń i przyjaciele Hońka, Wolna Grupa Bukowina, Orkiestra św. Mikołaja.

 

***

Bojkowie to grupa etniczna górali ukraińskich o mieszanym rusińsko-wołoskim pochodzeniu, osiadła w Karpatach Wschodnich, zamieszkująca historyczno-etnograficzny obszar zwany „Bojkowszczyzną”, usytuowany na stokach północnych oraz południowych Karpat. W większości zostali wysiedleni w latach 1945-47 na teren dzisiejszej Ukrainy, a resztę w ramach akcji „Wisła” rozproszono po terenie Polski, głównie na zachodzie.

 

Źródło informacji:
Powiat Bieszczadzki
Wołanie przestrzeni – o nieistniejącej krainie

 

- Reklama -