Pieniądze na oczyszczalnię ścieków w Gminie Solina

W Berezce powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków oraz kanalizacja. Gmina Solina podpisała w tej sprawie umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Ta inwestycja na pewno wpłynie pozytywnie na poprawę czystości wody w Jeziorze Solińskim – podkreślał wicemarszałek Piotr Pilch na spotkaniu z władzami gminy Solina.

Niezwykle cieszę się z tego projektu, gdyż sprawa czystości wód Jeziora Solińskiego jest mi bliska od czasu objęcia stanowiska wicewojewody. Już wówczas odbyłem wiele spotkań w Bieszczadach, byłem współorganizatorem konferencji i wydarzeń poświęconych tej sprawiemówił podczas spotkania z włodarzem gminy Solina, wójtem Adamem Piątkowskim, wicemarszałek Piotr Pilch.

W ramach uzyskanej dotacji z RPO WP gmina zamierza wybudować oczyszczalnię ścieków oraz 21,6 km kanalizacji ściekowej. Przedsięwzięcie ma na celu budowę gminnego systemu oczyszczania ścieków z oczyszczalnią ścieków w Berezce, która w wyniku realizacji projektu przejmie ścieki z miejscowości Berezka i Polańczyk – gdzie planuje się likwidację istniejącej oczyszczalni ścieków po realizacji nowej inwestycji – a docelowo także z miejscowości Bereźnica Wyżna i Wola Matiaszowa.

Całkowita wartość projektu to ponad 31 mln zł. Dofinansowanie z RPO WP wynosi 13,5 mln złotych. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2020 roku.

Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP

 

Źródło: podkarpackie.pl

 

- Reklama -