Certyfikowane kursy za 200 zł

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu prowadzi rekrutację na certyfikowane kursy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, adresowanego do mieszkańców powiatu leskiego, bieszczadzkiego, sanockiego, zarówno osób pracujących, rolników (do 2 ha) i bezrobotnych, uczniów i innych zainteresowanych.

Z kursów skorzystać mogą wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia, nie prowadzące pozarolniczej jednoosobowej działalności gospodarczej.

W ramach projektu (przy wymaganym wkładzie własnym uczestników wpłacanym dopiero po przyznaniu dofinansowania) zapewniamy szkolenia, egzaminy i wydanie certyfikatów w licznych kierunkach.

Aby zapisać się do projektu wystarczy skontaktować się telefonicznie z nr 602-842-490.

Kierunki szkoleń:
Spawacz MAG.
Spawacz TIG.
Spawacz gazowy.
Spawacz elektrodą otuloną.
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
Operator koparki.
Operator koparko-ładowarki.
Operator ładowarki.
Operator spycharki.
Operator walca drogowego.
Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
Elektromonter.
Palacz.
Operator wózków jezdniowych.
Operator żurawi przenośnych (HDS).

Nabór jest prowadzony do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu
ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl
www.zdz-przemysl.com
tel. 508 562 334, 16 678 24 04, 16 678 38 30

 

 

Źródło: Gmina Bligród

 

- Reklama -