Wystawa zdjęć pt. „Bieszczady i Kresy Wschodnie na fotografii”

Powiat Bieszczadzki serdecznie zaprasza do Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego (Ustrzyki Dolne, ul. Kolejowa 2) na wystawę pt. „Bieszczady i Kresy Wschodnie na fotografii”.

Wystawa ukazuje utrwalone na archiwalnych i współczesnych zdjęciach bogactwo kultury materialnej wieloetnicznego społeczeństwa zamieszkującego Bieszczady oraz przyległe tereny po obu stronach dzisiejszej granicy. Dobierając materiał ikonograficzny szczególny nacisk położono na okres międzywojenny.

Archiwalne zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz kolekcji prywatnych. Historyczne fotografie zostały wzbogacone poprzez współczesne prace autorstwa Pana Andrzeja Szczerbickiego.

Opracowanie i obróbka fotografii: Andrzej Szczerbicki

Uroczyste otwarcie wystawy: 10 lutego 2024 roku o godzinie 16:00. Organizatorzy zapewniają skromny poczęstunek.

Wystawę będzie można oglądać do 23 lutego 2024 r.
Godziny zwiedzania: 16:00 – 20:00

Wydarzenie jest finansowane w ramach projektu „Rafineria Kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”, który jest dofinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich poprzez Program „Kultura”, Działanie 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” w ramach MF EOG 2014 – 2021 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 

 

Źródło: Powiat Bieszczadzki

 

- Reklama -