Stawiamy na dostępność Bieszczadów

Już za dwa lata pojedziemy przebudowaną drogą wojewódzką nr 894 na odcinku Hoczew-Polańczyk. Wczoraj (18.10.2018 r.) podpisano umowę na przygotowanie projektu pod realizację inwestycji, której wartość oszacowano na ponad 65 mln złotych. Nowa droga zwiększy dostępność turystyczną miejsc wypoczynkowych położonych nad Soliną…

W wyniku inwestycji zostanie poszerzona jezdnia, powstaną szerokie pobocza, chodniki i zatoki autobusowe. Przebudowane zostaną skrzyżowania i zjazdy. W miejscu istniejących przepustów wybudowane zostaną mosty, z których każdy będzie posiadał najwyższą klasę nośności. Droga zostanie wyposażona w system odwodnienia. Zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oświetlenie i oznakowanie…

 

Tekst: D. Kozik
Biuro Prasowe UMWP
Fot: PZDW

 

Pełny tekst informacji na stronie: podkarpackie.pl

 

- Reklama -