8 milionów z RPO WP 2014-2020 dla Bieszczad

W dniu 18 września 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa na temat funduszy z RPO WP 2014-2020 dla Bieszczad.

Chcemy, aby obszar Bieszczad, który jest tak bardzo atrakcyjny turystycznie w dalszym ciąg miał możliwość poprawy infrastruktury, jakości usług dla turystów, które mogą być świadczone. I właśnie temu poświęcona jest dzisiejsza uchwała, która uruchamia nabór środków dla mikro-małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Bieszczad – mówił podczas konferencji prasowej marszałek Władysław Ortyl.

Te dotacje są dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują w obszarze usług dla turystów. Zarząd województwa podjął dziś decyzję i ten nabór stał się faktem. Na dofinansowanie projektów przeznaczamy 8 mln zł – dodał marszałek Ortyl

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 70% wydatków kwalifikowanych. Wsparcie będzie obejmowało projekty promujące rozwój MŚP przez inwestycje wspierające nowe lub ulepszone produkty albo usługi realizowane na terenie Bieszczad, czyli w gminach Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza.

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie bieszczadzkich gmin, nie krócej niż rok od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie …

 

Pełna informacja o wydarzeniu na stronie: podkarpackie.pl

 

- Reklama -