Spotkanie „Przedsiębiorcze Bieszczady – szanse dla MŚP”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym „Przedsiębiorcze Bieszczady – szanse dla MŚP„.

Spotkanie odbędzie się 21 września 2018 roku o godzinie 11.00 w hotelu Pałac Olszanica w Olszanicy.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz rejestarcyjny. Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie przeznaczone dla przedsiębiorców.

Program spotkania

 1. Otwarcie spotkania
  Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
 2. Razem można więcej – wykorzystanie walorów Bieszczad w tworzeniu sieciowych produktów turystycznych
  Przedstawienie zakresu wsparcia i zasad ubiegania się o dofinansowanie w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Program Operacyjny Polska Wschodnia.
  Katarzyna Józefowicz, Sebastian Głąbicki – eksperci, PARP
 3. Green Velo i nie tylko – preferencyjne pożyczki na rozwój turystyki
  Przedstawienie zakresu wsparcia i zasad ubiegania się o pożyczki w instrumencie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka.
  Michał Pękalski – kierownik Funduszu Pożyczkowego, MARR S.A.
 4. Działaj lokalnie – wsparcie dla przedsiębiorców z Bieszczad
  Przedstawienie zakresu i zasad ubiegania się o dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego.
  Małgorzata Jarosińska-Jedynak – dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 5. Sesja pytań i odpowiedzi/konsultacje indywidualne

 

Źródło: Polska Wschodnia

 

- Reklama -