ZAKAZ WYNAJMU NOCLEGÓW DLA TURYSTÓW!

KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW POWIATU BIESZCZADZKIEGO!

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie Polski oznacza zakaz wynajmu miejsc noclegowych dla turystów. Zakaz obowiązuje od 14 marca br. do odwołania. Apelujemy do mieszkańców powiatu bieszczadzkiego o stosowanie się przepisów.
W związku z zaistniałą sytuacją związaną z potencjalnym niebezpieczeństwem zakażenia koronawirusem, jak również mając na uwadze wprowadzenie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, apelujemy do mieszkańców powiatu bieszczadzkiego o rozwagę i przestrzeganie ograniczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od 14 marca br. do odwołania wprowadzone zostały m.in. ograniczenia prowadzenia działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (kod PKD 5520- czyli domki letniskowe, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne).

Sytuacja, w jakiej się obecnie znajdujemy jest dla nas wszystkich trudna. Tylko rozsądek i podporządkowanie się zaleceniom pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Przypominamy, że każdy przypadek łamania prawa będzie z całą stanowczością ścigany przez policjantów.

Przypominamy:

Zgodnie z art. 54 Kodeksu wykroczeń

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Zgodnie z art. 165 Kodeksu karnego

§ 1.

Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:

  1. powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, (…) podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2.

Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3.

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4.

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

 

Źródło:  Policja Podkarpacka

 

- Reklama -