Wytyczne dla branży narciarskiej w trakcie trwania pandemii COVID-19

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało wytyczne dla branży narciarskiej w trakcie trwania pandemii COVID-19.

Czy jesteś właścicielem (lub zarządcą) zorganizowanego terenu narciarskiego, stacji turystyczno-narciarskiej lub świadczysz usługi związane z funkcjonowaniem kolei linowych lub wyciągów narciarskich?

Sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo korzystającym, w tym dzieciom i ich opiekunom oraz pracownikom.

Zgodnie z wytycznymi, które opracowaliśmy wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, pamiętaj:

  1. Zwiększ odległość między pracownikami oraz wprowadź rozwiązania mające na celu odseparowanie poszczególnych zmian pracowników (o ile to możliwe)
  2. Podziel kompleks na strefy, tak aby pracownicy z poszczególnych stref mieli jak najmniejszy kontakt ze sobą.
  3. Zapewnij pracownikom środki do mycia i dezynfekcji rąk oraz powierzchni, a także środki ochrony indywidualnej oraz instrukcje dot. zasad prawidłowej higieny rąk oraz prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki).
  4. Zapewnij kosze, do których trafiać będą zużyte materiały oraz zadbaj o ich regularne opróżnianie.
  5. Ogranicz korzystanie z powierzchni wspólnych przez wielu pracowników na raz.
  6. Zapewnij płyny do dezynfekcji – co najmniej jeden dozownik w każdym miejscu, w którym pojawiają się klienci (kasy, wypożyczalnie, łazienki, bary, restauracje przy stokach, itp.). Zadbaj, aby dozowniki były regularnie napełniane.
  7. Przeprowadzaj i monitoruj codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem częstego, regularnego dezynfekowania powierzchni dotykowych (tj. m.in. terminali, klamek, blatów, włączników, poręczy, uchwytów).
  8. Zapewnij miejsce do izolacji osoby wykazującej objawy chorobowe kompatybilne z objawami COVID-19.
  9. W miarę możliwości zapewnij bezdotykowe wejście do pomieszczeń ogólnodostępnych.

Materiały:
Wytyczne dla stoków narciarskich

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

 

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

 

- Reklama -