„Wspólna promocja – lepsza ochrona” – nowy mikroprojekt polsko-słowacki

W piątek 6 marca 2020 r. została podpisana umowa na realizację mikroprojektu pn.: „Świat przyrody i kultury Karpat Wschodnich – wspólna promocja – lepsza ochrona„, w ramach programu Polska-Słowacja INTERREG VA 2014-2020.

Mikroprojekt będzie już czwartym projektem BdPN wspólnie realizowanym z Parkiem Narodowym „Połoniny ” ze Słowacji. Sprzyja rozwijaniu wzajemnej współpracy transgranicznej pomiędzy przygranicznymi parkami narodowymi w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

W ramach umowy zostaną zrealizowane m.in. publikacje w różnych wersjach językowych: „Bieszczadzki Park Narodowy i Park Narodowy Połoniny – osobliwości przyrodnicze i kulturowe”, polsko-słowackie warsztaty fotograficzne z plenerem fotograficznym oraz przewodnik multimedialny „W dolinie górnego Sanu”. Realizacja umowy zaplanowana jest do końca lutego 2021.

 

 

Źródło: BdPN

 

- Reklama -