Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku Dwernik Kamień w kierunku Przysłupia Caryńskiego

Zgodnie z powiadomieniem Urządu Gminy Lutowiska informujemy, że w związku z brakiem możliwości bezpiecznej przeprawy przez potok Nasiczniański w miejscowości Nasiczne, zmianie uległa trasa ścieżki prowadzącej ze szczytu Dwernik Kamień w kierunku Przysłupia Caryńskiego (Schronisko Koliba).

Nowa trasa prowadzi przez miejscowość Dwernik, a nie jak dotychczas przez stanicę harcerską Chorągwi Gdańskiej. Na nowym odcinku wykonane zostało oznakowanie w kolorze czerwonym, natomiast na odcinku dotychczasowym oznakowanie zostało zlikwidowane.

 

Źródło: BDPN

- Reklama -