Ustrzyki Dolne. Dzieje Społeczno-Gospodarcze

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych zaprasza wszystkich zainteresowanych otrzymaniem bezpłatnego egzemplarza książki pt. „Ustrzyki Dolne. Dzieje Społeczno-Gospodarcze” Tom I lata 1502-1881, do swojej siedziby przy ul. Bełskiej 22. Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji, pok. 17 -18.

Autorem publikacji jest p. M. Augustyn znany i ceniony badacz bieszczadzkiej przeszłości. Książka jest pierwszą publikacją w ramach Powiatowej Biblioteki Historycznej „Z albumu naszej przeszłości”.

Powiat Bieszczadzki chce w ten sposób odkrywać i chronić oraz promować kulturowo-przyrodnicze dziedzictwo, a także budować lokalną, polską tożsamość. Jest to zwiastun powstającego Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

Prezentowana publikacja powstała w ramach projektu: „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie” współfinansowanego ze środków Unii europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

 

 

Źródło: Powiat Bieszczadzki

 

- Reklama -