Stacja pomiarowa jakości powietrza w Polańczyku

Na mapie monitoringu jakości powietrza w Bieszczadach, pojawiła się nowa stacja w Polańczyku.

Stacja pomiarowa jest częścią Państwowego Monitoringu Powietrza i umiejscowiona jest na obszarze uzdrowiska Polańczyk.

Monitoring jakości powietrza obejmuje zadania związane z badaniem i oceną stanu zanieczyszczenia powietrza, w tym pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, monitoring tła miejskiego pod kątem WWA, pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitorowania procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia, pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA oraz rtęcią w stanie gazowym na stacjach monitoringu tła regionalnego, pomiary składu chemicznego pyłu PM2,5, monitoring prekursorów ozonu; programy badawcze dotyczące zjawisk globalnych i kontynentalnych wynikające z podpisanych przez Polskę konwencji ekologicznych.

Więcej informacji na portalu  „Jakość Powietrza

 

Zachęcamy do odwiedzania stron: airly.eu/map/pl/ lub www.stolicabieszczad.pl/jakosc-powietrza-w-bieszczadach, na których znajdują się aktualne dane pomiarowe z czujników rozmieszczonych w Bieszczadach.

 

 

 


- Reklama -