Dawna cerkiew w Równi

Dawna cerkiew w Równi
Dawna cerkiew w Równi

Cerkiew z XVIII wieku wybudowana w stylu bojkowskim.

Początkowo cerkiew była świątynią greckokatolicką, obecnie stanowi obiekt katolicki – kościół p.w. Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych, parafii w Ustjanowej.