Remont szlaków turystycznych w Bieszczadzkim Parku Narodowym

Bieszczadzki Park Narodowy informuje, że dzięki środkom z projektu pn. „Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020” dołoży starań aby poprawić stan podłoża szlaków turystycznych, utrwalając najbardziej uszkodzone miejsca. Zastosowane zostaną progi drewniane, podesty (dylowanki), stopnie i płyty kamienne, a przebieg szlaku zostanie ukierunkowany poprzez montaż drewnianych poręczy lub barier taśmowych.
Co ważne prace będą wykonywane punktowo dzięki czemu szlaki nie będą okresowo zamykane. W miarę możliwości remonty nie będą wykonywane w okresie wakacji. Prace rozpoczęto od zejść/podejść z Wielkiej i Małej Rawki w kierunku północnym.
Prace tego typu zostaną wykonane w 10 miejscach na terenie całego Parku. Łączna liczba nowych stopni będzie zbliżona do tej na szlakach w otoczeniu Tarnicy. Rada Parku zatwierdziła te zadania uznając je za najlepszy sposób regeneracji podłoża. Podjęte działania poprawią również bezpieczeństwo turystów wędrujących po szlakach. Za pomocą progów przeciwerozyjnych zabezpieczymy docelowo ok. 6 km szlaków z 140 km istniejących, czyli ok. 4% najtrudniejszych odcinków.

Pełna informacja i źródło na stronie Bieszczadzkiego Parku Narodowego

- Reklama -