-4.5 C
Ustrzyki Dolne
sobota, 9 grudnia, 2023
Strona głównaArchiwumRajd rowerowy Velo San Promo Tour 2022 Sanok - Solina

Rajd rowerowy Velo San Promo Tour 2022 Sanok – Solina

Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok zaprasza rajd rowerowy Velo San Promo Tour 2022 Sanok – Solina, który odbędzie się 12 czerwca 2022 r.

Velo San Promo Tour 2022 to III rajd rowerowy na rzecz promocji drogi rowerowej Velo San na odcinku Sanok (start MOSiR) – Zagórz (klasztor) – Lesko – Zwierzyń – Myczkowce – Solina. Przejazd po drogach gruntowych, leśnych, częściowo publicznych z małym ruchem. Całość trasy ok. 55 km. Odcinek Sanok – Zagórz łatwy. Zagórz – Lesko – Solina średnio trudny. Limit 100 osób.

————————————————

Regulamin Rajdu Rowerowego – III Velo San Promo Tour 2022

Organizator: Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok
Partnerzy: UKS Baszta Sport Lesko

Termin: 12.06.2022 (niedziela) – w przypadku niekorzystnej pogody, innych zdarzeń losowych lub w sytuacji mającej wpływ na bezpieczeństwo Uczestników, Rajd może zostać odwołany lub też zmieniony jego termin. W takim wypadku informacja na ten temat pojawi się na facebookowym profilu Organizatora dostępnym pod adresem: www.facebook.com/LaczyNasSanok lub w dziale „Dyskusja” wydarzenia na FB.

Trasa: Sanok – Zagórz  – Lesko – Myczkowce – Solina (ok. 55 km)

Rajd rowerowy Velo San Promo Tour 2022 Sanok - Solina
fot. Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok

Cel imprezy:

 1. promocja i działania na rzecz rozwoju drogi rowerowej Velo San łączącej Miasta Sanok, Zagórz, Lesko i gminę Solina
 2. promocja i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju doliny rzeki San w celu pobudzenia rozwoju lokalnego opartego na bliskości natury, środowisku lokalnym i jego unikalnych cechach, rozwoju eko-turystyki i aktywnej rekreacji z poszanowaniem walorów przyrodniczych
 3. promocja potencjału turystycznego i kulturowego gmin doliny Sanu
 4. integracja rowerzystów z Podkarpacia i Małopolski

Program i trasa Rajdu (ramowy, godziny przejazdu oraz trasa może ulec zmianie):

 • Biuro Rajdu (czynne od 8.30 parking MOSiR Sanok, rejestracja uczestników)
 • Sanok – MOSiR 00 (powitanie uczestników, odprawa, start)
 • Przejazd przez Sanok (Biała Góra, ul. Gajowa, Olchowce, ścieżka Velo San do Zagórza
 • Zagórz ok. 10.30 (klasztor, przerwa 20 min.)
 • Lesko ok. 12.30 (basen, postój 20 min.)
  • Wariant A (w zależności od warunków, gdy sucho w terenie) – przejazd trasą leśną nad Sanem, trawers wzgórz Baszta i Czulnia, Błonia nadsańskie (Stara Bachlawa po prawej stronie Sanu), Zwierzyń
  • Wariant B (w zależności od warunków, gdy mokro w terenie) – trawers wzgórza Baszta, przejazd przez Lesko, Kamień Leski, Glinne, Uherce tunel, Zwierzyń
 • Myczkowce ok. 14.30 (krótki postój)
 • Solina (Karczma Solina) ok. 15.30 – koniec rajdu.

Dla uczestników z wybraną opcją „Premium”

 • Spotkanie integracyjne – grill
 • Transfer powrotny do Sanoka ok. 18.00 (godzina wyjazdu może ulec zmianie)

Stopień trudności trasy rajdu (ok. 55 km):

 1. Odcinek Sanok – Zagórz (łatwy, miejscami łagodne podjazdy, podjazd pod klasztor trudny)
 2. Odcinek Sanok – Lesko (średni, podjazd pod górę Postołowską trudny)
 3. Odcinek Lesko – Zwierzyń (w zależności od wariantu, średnio-trudny, na odcinkach leśnych kilka podjazdów, w kilku miejscach na bardziej stromych podjazdach może być konieczne prowadzenie roweru)
 4. Odcinek Zwierzyń – Myczkowce (łatwy, 2 brody, możliwość objazdu suchą stopą)
 5. Odcinek Myczkowce – Solina (po drodze publicznej w ruchu ogólnym, średni, na finiszu dość duży podjazd)

 

Rajd rowerowy Velo San Promo Tour 2022 Sanok - Solina
fot. Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok

Rajd dla osób o co najmniej dobrej kondycji fizycznej i dobrej technice jazdy.

Wymagany: rower górski MTB, cross, gravel. Rowery szosowe, miejskie wykluczone.

Rodzaj trasy: głównie drogi leśne, gruntowe i szutrowe, boczne lokalne drogi asfaltowe, brody na rzece. Na trasie mogą występować błotne odcinki (ilość i wielkość zależna od czasu kiedy miał miejsce ostatni deszcz i jego intensywności). Wyjątek – odcinek Myczkowce – Solina (przejazd po drodze publicznej w ruchu ogólnym).

Warunki uczestnictwa:

 • Zgłoszenie na odpowiednim formularzu oraz opłacenie wpisowego dla opcji Premium (szczegóły poniżej).
 • Rejestracja udziału / stawienia się na start Rajdu w Biurze Rajdu.
 • W Rajdzie mają prawo startu wszyscy chętni, dysponujący dobrym stanem zdrowia (do wyczerpania limitu miejsc).
 • Uczestnicy Rajdu biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
 • Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom Organizatorów Rajdu i przewodników.
 • Każdego Uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych i ich przestrzeganie.
 • Dzieci do 16 lat mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką rodziców lub innej upoważnionej do tego osoby dorosłej, a młodzież mająca ukończone 16 lat może brać udział bez opiekunów za pisemną zgodą rodziców.
 • Uczestnicy są zobowiązani posiadać sprawny technicznie rower, który musi być wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Wskazane i zalecane jest posiadanie kasków ochronnych (rowerowych).
 • Każdy z Uczestników powinien dokonać podstawowego przeglądu roweru przed Rajdem. Wymagane są dwa sprawne hamulce i posiadanie zapasowej dętki dopasowanej do koła swojego roweru oraz łatek.
 • Maksymalna liczba rowerzystów w zwartej grupie jadącej po drodze publicznej to 15, a odległość pomiędzy grupami to minimum 200m. Odległości między rowerzystami podczas jazdy powinny być takie, aby umożliwiały bezpieczne hamowanie.
 • Należy zachować odpowiednią odległość między uczestnikami podczas jazdy i stosować się do przepisów ruchu drogowego.
 • Grupę prowadzi Przewodnik, dyktuje on tempo jazdy, kierunek i nie można go wyprzedzać.
 • Organizator Rajdu ma prawo do publikacji wizerunków (zdjęcia, filmy) Uczestników na stronach www, mediach społecznościowych i w relacjach multimedialnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy powodują wykluczeniu z Rajdu.

Zapisy i wpisowe

LIMIT uczestników wynosi 100 osób.

Konieczne jest wcześniejsze wypełnienie internetowego formularza rejestracyjnego – link do niego jest dostępny na stronie internetowej www.slns.pl oraz na fanpage Velo San droga rowerowa Sanok – Zagórz

Rejestracja na Rajd jest aktywna do wyczerpania limitu zapisów.

Są dwie opcje udziału:

 1. Standard – przejazd trasy jw., przewodnik, opieka serwisowa na trasie. Brak wpisowego (opcja gratis)
 2. Premium – opcja Standard plus impreza integracyjna – piknik rowerowy z BBQ (grill, napoje w pakiecie) na zakończenie rajdu w Karczma „Solina”, leżaki, strefa VIP (czas trwania 2h) oraz transfer powrotny (uczestnik plus rower) z Soliny do Sanoka (MOSiR). Opcja Premium – wpisowe wynosi 30 zł

Wpisowe dla opcji Premium należy uiścić przelewem najpóźniej do 6 czerwca 2022 na konto:

Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok
38-500 Sanok, ul. Grzegorza 4/2

Nr rachunku bankowego:
30 1240 2340 1111 0010 9333 4494

Pekao SA I O/Sanok
Kod BIC (Swift) PKOPPLPW

Tytułem: Velo San Promo Tour 2022

Brak wpłaty jw. w przypadku wybrania opcji „Premium” spowoduje zaliczenie do opcji „Standard”.

UWAGA: Wpisowe nie podlega zwrotowi na wypadek zrezygnowania Uczestnika z udziału w Rajdzie po 6 czerwca 2022r.!

Opłata startowa podlega zwrotowi:

 1. po odwołaniu Rajdu przez Organizatora
 2. po ewentualnej zmianie terminu Rajdu przez Organizatora, jednak jedynie na wniosek osoby wpłacającej, wysłany na adres: kzs@slns.pl do 3 dni od ogłoszenia zmiany terminu. Brak wpłynięcia wniosku o zwrot opłaty startowej w wyznaczonym terminie oznacza akceptację nowego terminu wydarzenia i deklaracje uczestnictwa w nim.

 Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia dla Uczestników Rajdu – Uczestnicy mogą się ubezpieczyć we własnym zakresie.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez Uczestników Rajdu, zarówno wobec Uczestników jak i osób trzecich.
 • Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie Uczestników.
 • Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany lub skrócenia trasy w trakcie trwania Rajdu.
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych, nieobjętych regulaminem decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Regulamin może ulec zmianie.
 • Informacje o Rajdzie dostępne są na stronie internetowej www.slns.pl oraz na fanpage Velo San droga rowerowa Sanok – Zagórz
 • Udział w Rajdzie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, jego nieznajomość nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.

 

 

 

Źródło: Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok

 

- Reklama -
- Reklama -

POPULARNE

X