Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – nabór wniosków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków nr 1/2021 (data publikacji: 08.06.2021 r.)
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” działająca na terenie gmin:
Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 25.06.2021 r. do 13.07.2021 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zakres tematyczny naboru: podejmowanie działalności gospodarczej.
Forma i intensywność wsparcia: wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii w wysokości 50 000,00 zł.
Intensywność wsparcia: 100 % kosztów kwalifikowalnych.
Limit dostępnych środków: 330 000,00 €.
(Limit środków dostępnych w naborze w PLN w przeliczeniu po kursie indykatywnym 4,0 PLN/EUR: 1 320 000,00 zł).

W związku z tym zapraszamy do udziału w szkoleniu online:
15 czerwiec 2021 godz. 10.00 – 12.00. Szczegóły na www: – http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/index.html

Zachęcamy także do zapoznania się pełną dokumentacją do naboru 1/2021: http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html

 

 

 

Źródło: Gmina Ustrzyki Dolne

 

- Reklama -