„Program dla Bieszczad” uchwalony

Zarząd Województwa podjął 13 września 2018 r. uchwałę nr 10 000. Tak się złożyło, że dotyczy ona ważnego dla regionu programu rozwoju Bieszczad.

To rekordowy wynik zarządu województwa. Poprzednicy nie przekroczyli tej granicy. Przyjęta uchwała o symbolicznym numerze 10 000 będzie miała strategiczne znaczenie dla województwa. Jest odpowiedzią na stanowisko Ministra Inwestycji i Rozwoju, który proponuje aby Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego, zapisać również realizacje „Programu dla Bieszczad”.

Jego celem będzie przyspieszenie rozwoju Bieszczad – jednego z najbardziej oddalanych obszarów Polski – poprzez projekty oraz inicjatywy podejmowane z poziomu krajowego, komplementarne w stosunku do działań realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Interwencje na terenie Bieszczad z poziomu krajowego są od lat podejmowane przez różne podmioty i realizowane w wielu programach, jednak dotychczas były one rozproszone, co znacznie ograniczało ich skuteczność i efektywność, utrudniając również monitorowanie i śledzenie postępów.

W tym kontekście wspomniany program odgrywa ważną funkcję, która koordynować będzie krajowe i unijne źródła finansowania, rozproszone w wielu programach i instytucjach. Nie było to celowe działanie, ale fakt, że taka uchwała ma numer 10 000 jest znaczący – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

Współpraca w ramach Programu stanowić będzie także forum współpracy i wymiany doświadczeń na rzecz rozwoju Bieszczad pomiędzy rządem, samorządem regionalnym, samorządami lokalnymi i innymi partnerami. Program adresowany jest do gmin powiatu bieszczadzkiego (Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne), leskiego (Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina), sanockiego (Komańcza Zagórz, Tyrawa Wołoska) oraz przemyskiego (Bircza), jednak jego pozytywne efekty odczują zarówno sąsiednie miejscowości, jak i cały region.

Członkowie zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę. Szczegóły programu poznamy w najbliższym czasie przy okazji oficjalnego podpisania Aneksu do Kontraktu Terytorialnego.

Przypomnijmy, że Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego to umowa między rządem i samorządem województwa. Przedmiotem Kontraktu jest określenie wspólnych celów i najważniejszych przedsięwziąć o istotnym znaczeniu dla zarówno rozwoju kraju oraz Województwa Podkarpackiego.

Kontrakt Terytorialny nie posiada odrębnego źródła finansowania a przedsięwzięcia finansowane są głownie ramach dostępnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz – w niewielkim zakresie – ze środków krajowych. Wspólne działania obu stron mają również służyć realizacji Umowy Partnerstwa w obszarze polityki spójności.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego podpisano 12 grudnia 2014 r. Późniejsze aneksy dotyczyły m.in. wpisania wsparcia dla instytucji kultury czy realizacji budowy drogi S19.

Tomasz Leyko
Rzecznik Prasowy UMWP
fot. M.Mielniczuk/BP UMWP

 

Źródło: podkarpackie.pl

 

- Reklama -