Powiat leski – Kraina Szybowisk

Od 18 grudnia 2017 roku powiat leski to Kraina Szybowisk. Rada Powiatu Leskiego podjęła uchwałę o promocji szybownictwa na tym terenie. Nazwa nawiązuje do chlubnych tradycji szybowniczych na tym obszarze.

W uzasadnieniu podjętej uchwały powołano się m.in na wieloletnie tradycje szybownicze na tym terenie, które do dziś promują regionalną awiację ogółem, a co za tym idzie lotniczy region. To powiat, który odwiedzają szybownicy i turyści z całego świata.

W latach 30. XX wieku Politechnika Lwowska i Aeroklub Lwowski w Bezmiechowej uruchomiły szkołę szybowcową. Rosnące zainteresowanie szybownictwem na tym terenie sprawiły, że również wojskowo założyło w pobliskiej Ustjanowej taką szkołę.

Fot. fotopolska.eu
Fot. fotopolska.eu

W latach 1931-1939 w Ustjanowej znajdowało się największe szybowisko międzywojennej Polski. Korzystała z niego wojskowa szkoła pilotażu. Były tu 54 stanowiska startowe i stacjonowało około 770 szybowców. Miesięcznie szkolono kilkuset pilotów. Podczas wojny – nieużytkowane. Zlikwidowane w 1945 r.

Po czasach przestoju, w 1990 roku szybownictwo powróciło na te tereny. Aktualnie działają szybowiska w Bezmiechowej, Weremieniu i Żernicy. Są to tereny unikatowe zarówno pod względem możliwości szybowniczych jak i turystycznych. Uchwała to deklaracja władz powiatu o promowaniu i wspieraniu tej części lotnictwa na podległym terenie.

Określenie Kraina Szybowisk odwołuje się do publikacji pt. „Powiat leski. Kraina Szybowisk” wydanej w 1930 roku przez ówczesne wydawnictwo Ministerstwa Komunikacji we współpracy z Ligą Popierania Turystyki. Jej treści jest dostępna tutaj → Powiat leski. Kraina Szybowisk (arch. WiMBP w Rzeszowie)

 

Źródło: Lotnicze Podkarpackie

- Reklama -