Poszukiwania ropy i gazu w Bieszczadach

Na terenie gminy Czarna na początku 2019 roku rozpoczęto wiercenie otworu poszukiwawczego Czarna Dolna-1, w oparciu o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Blok 458 20/2014/p, wydaną przez Ministra Środowiska 6 maja 2014 r. Koncesja obejmuje powierzchnię ok. 466 km2 na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne oraz gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica i Solina.

Podstawowym celem wiercenia otworu poszukiwawczego Czarna Dolna-1 jest odkrycie złoża węglowodorów na północny-zachód od złoża ropy naftowej Czarna, eksploatowanego od lat 50. ubiegłego wieku.

Złoże Czarna jest jednym z większych w naszym kraju, zarówno pod względem powierzchni, jak i wydobycia. Odkryto je już w 1936 roku. Badania budowy geologicznej, prowadzone na terenie gminy Czarna w kolejnych dziesięcioleciach, pozwoliły zidentyfikować występowanie ropy naftowej w 11 horyzontach (warstwach) złoża Czarna. Najpłytsze są zlokalizowane na głębokościach od 100-300 m, a te najgłębsze – ok. 1200 m. Geolodzy spodziewają się jednak znaleźć ropę naftową i gaz ziemny nawet głębiej, tj. 1500 – 4500 m pod ziemią.

Miejsce wiercenia poszukiwawczego Czarna Dolna-1 wyznaczono na podstawie badań sejsmicznych i wierceń prowadzonych w latach 2008-2009, a także 2014-2015.

Przy okazji warto przypomnieć, że w tej okolicy znajdują się najstarsze kopanki, przy pomocy których już w XIX wieku wydobywano ropę naftową, zwaną wtedy olejem skalnym. To tu swoją działalność rozpoczął Ignacy Łukasiewicz. Obszar ten jest kolebką polskiego przemysłu naftowego.

Jak długo potrwają prace wiertnicze?

Rozpoczęte na początku stycznia 2019 r. prace wiertnicze w gminie Czarna potrwają jeszcze ok. 2 miesięcy i powinny się zakończyć w połowie kwietnia. Planowana głębokość otworu czarna Dolna-1 to ok. 4000 m Po zakończeniu wiercenia odbędą się testy eksploatacyjne. Po ich zakończeniu, pod koniec maja 2019 r., urządzenie wiertnicze zostanie zdemontowane.

W jaki sposób prowadzone są wiercenia i co oznaczają dla Mieszkańców gminy?

Na zlecenie PGNiG, jako operatora koncesji, prace wiertnicze realizuje firma United Oilfield Services (UOS), która działa w Polsce od 2011 roku i świadczy najwyższej jakości usługi związane z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. UOS zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i mieszkańców terenów objętych pracami oraz środowiska naturalnego. Sprzęt wykorzystywany przez specjalistów z UOS posiada najbardziej rygorystyczne atesty i jest zgodny z najbardziej wymagającymi międzynarodowymi normami i standardami.

Mimo to prowadzenie wierceń może wiązać się z pewnymi, przejściowymi niedogodnościami, takimi jak odgłosy urządzeń, zwiększony ruch samochodowy, czy nocne oświetlenie placów wiertniczych.

W jaki sposób jest gwarantowane bezpieczeństwo?

W związku z prowadzonymi pracami Mieszkańcy Gminy mogą czuć się bezpiecznie – dotyczy to zarówno ich samych, jak i środowiska naturalnego. Polskie przepisy prawa i wszelkie procedury regulujące prace związane z poszukiwaniami i eksploatacją złóż węglowodorów stanowią bardzo rozbudowany system zabezpieczeń, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego. Regulacje te gwarantują także bezpieczeństwo zarówno personelu, jak i wszystkich osób znajdujących się w otoczeniu prowadzonej inwestycji. Niezależnie od tego, Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy oraz władze samorządowe posiadają instrumenty prawne umożliwiające kontrolę zakładów górniczych, prac wiertniczych i innych z nimi związanych, monitoringu środowiska oraz wpływu inwestycji na gospodarkę wodną.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest liderem poszukiwań i eksploatacji ropy naftowej w Polsce. Firma dysponuje ogromnym doświadczeniem, a także dostępem do najlepszych technologii. Ze względu na swoją szczególną pozycję, PGNiG stawia sobie za cel nie tylko rozwój działalności, ale także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Oznacza to połączenie wiedzy i umiejętności z troską o racjonalną gospodarkę krajowymi zasobami oraz poszanowaniem dla Mieszkańców terenów, na których spółka prowadzi prace.

PGNiG przeprasza za ewentualne przejściowe niedogodności związane z prowadzonymi pracami i liczy na wyrozumiałość Mieszkańców. Spółka zapewnia, że o wszystkich swoich działaniach na tym terenie na bieżąco informuje władze Gminy, a w przypadku wielu kwestii prowadzi z nimi konsultacje. Wynika to nie tylko z obowiązków nałożonych przepisami prawa, ale także z dążenia PGNiG do zapewnienia dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy ze wszystkimi Mieszkańcami.

Oddział Geologii i Eksploatacji Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

 

Źródło: Gmina Czarna

 

- Reklama -