Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady. Nowe szlaki rowerowe

Historyczny szlak handlowy Porta Rusica złapie drugi, turystyczny oddech. Za 2,1 mln euro miłośnicy górskich podróży rowerowych otrzymają łącznie 50 km szlaków, w tym 14-kilometrowy odcinek typu „singletrack”. Umowę na realizację projektu podpisano dziś w starostwie powiatowym w Lesku. Dofinansowanie z programu Interreg Polska-Słowacja wyniesie 1,6 mln euro.

W spotkaniu w leskim starostwie uczestniczyli m.in.: marszałek Władysław Ortyl, podsekretarz stanu w MIiR Adam Hamryszczak, poseł Bogdan Rzońca, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, starosta leski Andrzej Olesiuk, Władysław Chmurski – nadleśniczy z Nadleśnictwa Cisna, Peter Šiška – dyrektor Leśnictwo Ulič, Ján Holinka – starosta Gmina Ulič.

– Inwestycje w turystykę dają nowe możliwości rozwojowe. Taką szansę zyskują szczególnie regiony, które mają unikalne walory przyrodnicze i kulturowe. Taki potencjał mają Bieszczady. Nowy szlak turystyczny zachęci mieszkańców polsko-słowackiego pogranicza i osób je odwiedzających do aktywnego wypoczynku. Zwiększy się liczba turystów, co przełoży się na wzrost popytu na usługi. Przedsięwzięcie będzie także kolejnym impulsem do zacieśniania transgranicznej współpracy – powiedział w Lesku wiceminister Adam Hamryszczak.

Marszałek Władysław Ortyl chwalił współpracę różnych podmiotów, szczególnie jej transgraniczny wymiar.

Mamy tu piękny przykład montażu finansowego, współpracy wielu podmiotów. Dzięki temu współdziałaniu, Bieszczady i cały obszar transgraniczny zyskają turystycznie. Cieszę się, że projekt będzie realizowany z naszymi słowackimi partnerami. Ta współpraca zawsze układa się bardzo dobrze, mamy świetne kontakty i jestem przekonany, że realizacja tej inwestycji przebiegnie sprawnie, dzięki czemu niebawem będziemy mogli odkrywać walory turystyczne po obu stronach granicy – mówił marszałek Ortyl.

Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady. Nowe szlaki rowerowe
Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady. Nowe szlaki rowerowe

„Brama ruska” nawiązuje do historycznego szlaku z XIX wieku, który uchodzi za najstarszy trakt handlowy wybudowany na Górnych Węgrzech. Łączył Michalovce z Baligrodem, wiódł przez Ruske, Przełęcz nad Roztokami do Roztok. Do dziś zachowały się gdzieniegdzie przepusty, mostki, rogatki i słupki kilometrowe.

Partnerami projektu są: Powiat Leski, Leśnictwo Ulič ze Słowacji oraz Nadleśnictwo Cisna.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania przyrodniczego i kulturowego potencjału pogranicza polsko-słowackiego (powiat leski, powiat Snina).

W projekcie przewidziano 4 zadania: wytyczenie, oznakowanie Porta Rusica i budowa infrastruktury towarzyszącej, adaptację istniejących szlaków i ścieżek rowerowych na zrównoważoną trasę „singletrack”, organizację cyklu konferencji, szkoleń dla społeczności lokalnych i przewodników oraz podjęcie działań promujących zrównoważoną turystykę rowerową.

Ostatecznie powstanie 50 km nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych, w tym 14 km zrównoważonej trasy rowerowej typu „singletrack” oraz zbudowane zostaną nowe elementy infrastruktury turystycznej.

Ścieżki, pomimo górskiego charakteru, mają stosunkowo niewielkie nachylenie. Tym samym nie powinny sprawiać problemów mniej doświadczonym kolarzom. Wybudowanych zostanie także 7 wiat przystankowych oraz 2 wiaty widokowe. Dodatkowo zostanie wytyczony pas dla rowerzystów, na drogach gminnych i powiatowych. Dostępna będą także aplikacje na urządzenia mobilne oraz tradycyjne mapy, drukowane na papierze.

Projekt przyczyni się do koncentracji działań promocyjnych na obszarze jego realizacji (powiat leski, okres Snina), co wzmocni atrakcyjność pogranicza polsko-słowackiego. Podjęte działania pomogą połączyć walory przyrodnicze i kulturowe, których na pograniczu polsko-słowackim jest bardzo dużo, ale nie są wystarczająco wykorzystywane. Odpowiednia infrastruktura do uprawiania turystyki rowerowej przyciągnie na pogranicze większą liczbę pasjonatów rowerów.

Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP

 

Źródło: UMWP

 

- Reklama -