„Polskie Marki Turystyczne” – nowy projekt dla regionów turystycznych

Ideą projektu jest stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane.

Na przestrzeni ostatnich lat zaszły ogromne zmiany w turystyce na poziomie krajowym, europejskim i światowym. Podróżowanie staje się coraz łatwiejsze, zarówno pod względem finansowym, jak i transportowym. Turystyka przeżywa rozkwit. Destynacje turystyczne konkurują ze sobą już nie tylko na poziomie krajowym, ale również globalnie, co wymaga nieustannego doskonalenia jakości i dostosowania poziomu usług do potrzeb konsumentów.

Nowe trendy w turystyce są odbiciem szerzej zachodzących zjawisk społecznych i ekonomicznych. Do szczególnie ważnych należy zaliczyć wzrost mobilności, tzw. ekonomię współdzielenia czy upowszechnienie usług świadczonych w formie cyfrowej. Rośnie znaczenie turystyki indywidualnej. Podróżujący, wybierając cele, kierują się łatwością organizacji wyjazdu, atrakcyjnością, możliwością przeżycia szczególnych doświadczeń, mocno zakorzenionych w kulturze odwiedzanego miejsca, czy pozyskanymi opiniami.

Niezwykle ważne jest wzmocnienie świadomości na temat roli współpracy pomiędzy poszczególnymi interesariuszami w procesie tworzenia i promocji oferty turystycznej. W Polsce brakuje silnych partnerstw na poziomie lokalnym, które scalałyby potencjał całego obszaru i prezentowały go na rynku, wzbudzając zainteresowanie turystów. Proces ten wymaga współpracy różnych sektorów (publicznego, prywatnego, pozarządowego) oraz zapewnienia warunków organizacyjnych dla stabilnego i świadomie zarządzanego rozwoju marki.

Głównym przedmiotem obecnych działań marketingowych w polskiej turystyce są poszczególne obiekty-atrakcje turystyczne np. najlepsze produkty turystyczne certyfikowane przez Polską Organizację Turystyczną, poszczególne miasta, jak również całe województwa, w oparciu o działalność regionalnych organizacji turystycznych. Wydaje się jednak, że żaden z tych poziomów nie wpisuje się w pełni w potrzeby potencjalnego turysty planującego swoją podróż.

Projekt „Polskie Marki Turystyczne” ma na celu wypełnienie tej luki poprzez wsparcie tworzenia tzw. regionów turystycznych, których marka, wysoka jakość świadczonych usług oraz spójny marketing mają zachęcać do podróży. Niezbędne jest, aby informacje nt. miejsca były wiarygodne, zaś turysta mógł sprawnie zorganizować swoją podróż korzystając z atrakcji i usług zgrupowanych w ramach obszaru wizerunkowego danej marki.

W ramach projektu będą tworzone warunki dla kooperacji organizacji turystycznych, samorządów i podmiotów branży turystycznej, co powinno zaowocować profesjonalizacją zarządzania turystyką na poziomie lokalnym. Celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której graniczące, a często nawet konkurujące ze sobą gminy czy lokalne organizacje turystyczne rozpoczną współpracę przy tworzeniu wspólnej oferty turystycznej pod jednym, dużo mocniejszym wizerunkowo szyldem i w ramach jednego podmiotu, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie i promowanie danej marki.

Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną nakreśliło ramy projektu „Polskie Marki Turystyczne”, natomiast nie zamierza odgórnie narzucać gotowych rozwiązań. Zarówno forma zarządzania marką turystyczną, jak i wypełnienie jej treścią, mają być oddolną inicjatywą zgłaszających się potencjalnych uczestników. Należy zaznaczyć, że do udziału w projekcie „Polskie Marki Turystyczne” mogą aplikować do MSiT zarejestrowane w Polsce organizacje, samorządy terytorialne i gospodarcze, instytucje, spółki, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorcy prywatni, organizatorzy turystyki oraz inne jednostki, których jednym z celów lub zadań statutowych jest promocja turystyki. Wnioskodawcy, którzy nie spełniają wszystkich kryteriów zawartych w formularzu zgłoszeniowym do projektu – zostaną objęci wsparciem, które mamy nadzieję, pomoże im w spełnieniu tych kryteriów w przyszłości.

Uczestnicy-zarządcy marek turystycznych, którzy pomyślnie przejdą kwalifikacje zostaną podzieleni na dwie kategorie: „Polska Marka Turystyczna” (uczestnik spełniający wytyczne w zakresie dobrych praktyk zarządzania i promocji marką turystyczną) oraz „Polska Marka Turystyczna – kandydat” (uczestnik, który potrzebuje wsparcia doradczo-eksperckiego w spełnieniu ww. wytycznych). Wszyscy zakwalifikowani, w szczególności kandydaci do tytułu „Polska Marka Turystyczna”, otrzymają dostęp do zapewnionego przez MSiT wsparcia w postaci udziału w szkoleniach, doradztwa eksperckiego, organizacji audytów, wizyt studyjnych czy uczestnictwa w badaniach wizerunku danych destynacji turystycznych.

Ci, którzy otrzymają tytuł „Polska Marka Turystyczna”, będą mogli korzystać ze wsparcia POT w prowadzeniu działań promocyjnych, m.in. z obniżonego kosztu udziału w branżowych targach w kraju i za granicą oraz w wystawach i wydarzeniach promocyjnych, produkcji materiałów promocyjnych, organizacji podróży studyjnych dla przedsiębiorców i potencjalnych kontrahentów oraz dziennikarzy. Liczymy na to, że znak „Polska Marka Turystyczna” stanie się prestiżowym certyfikatem oznaczającym jakość, atrakcyjność i niezawodność, a turyści będą brać go pod uwagę przy planowaniu swoich podróży.

Tworzenie tzw. regionów turystycznych czy kompleksowych szlaków turystycznych z silną marką, będącą swego rodzaju parasolem marketingowym dla usługodawców z danego obszaru, jest z powodzeniem stosowane w wielu krajach (m.in. Austria, Niemcy, Szwajcaria). Polska chce czerpać z dobrych praktyk w tym obszarze. Zwiększenie atrakcyjności regionów turystycznych ma zachęcić turystów do wydłużenia czasu pobytu.

 

Więcej informacji i zgłoszenia do projektu na stronie: http://www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl/

 

Źródło: Polskie Marki Turystyczne

 

 

- Reklama -