Nowe środki w instrumencie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Uruchomiona została nowa transza środków w instrumencie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. Wsparcie zakłada udzielenie preferencyjnych pożyczek dla małych i średnich firm chcących zainwestować w Polsce Wschodniej w turystykę.

Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” jest realizowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Z pożyczek na rozwój turystyki mogą korzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) prowadzący działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej w województwach Polski Wschodniej: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Aby otrzymać wsparcie firma, nie musi być zarejestrowana w danych województwie – wystarczy sama lokalizacja wspieranej inwestycji.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać finansowe wsparcie na następujące przedsięwzięcia:

 1. Obiekty noclegowe;
 2. Obiekty gastronomiczne;
 3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
 4. Infrastruktura turystyki zdrowotnej;
 5. Infrastruktura kultury i rozrywki;
 6. Transport turystyczny;
 7. Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
 8. Ekologiczne produkty;
 9. Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
 10. Przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło
 11. Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Z pożyczki można sfinansować wydatki na:

 1. Roboty budowane (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury).
 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 3. Jako element przedsięwzięcia:
  – wykorzystywanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
  – wydatki związane z bieżącą/obrotową działalnością
  – promocja i reklama związane z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia

Warunki udzielania „Pożyczki na Rozwój Turystyki”

 1. Wartość pożyczki: do 500 000,00 zł;
 2. Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 60 miesięcy (standardowo) lub do 84 miesięcy (przy pożyczkach o wartości powyżej 250 000 zł, gdy wydatki na roboty budowlane stanowią minimum 50% wartości pożyczki);
 3. Wkład własny MŚP: 20%;
 4. Oprocentowanie: od 1,85% (w przypadku nowych umów) do 2,15%;
 5. Możliwa karencja w spłacie pożyczki: do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia;
 6. Wysokość rat spłaty pożyczki może uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej.

 

Więcej informacji na stronie projektu: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

 

- Reklama -