Nowe mosty dla Bieszczadów

Podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Lasami Państwowymi na realizację zadań drogowych w Bieszczadach. Dzięki niej zostaną zmodernizowane lub wybudowane cztery obiekty mostowe na rzekach – Hoczewka, San i potoku Smolniczek. To kolejne inwestycje realizowane formule montażu finansowego obejmującego środki budżetu województwa i Lasów Państwowych, które mają na celu modernizację infrastruktury komunikacyjnej w Bieszczadach, a tym samym szersze otwarcie tej części regionu na turystów i inwestorów.

Most na Sanie

W miejscowości Huzele, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna, zostanie wyremontowany most na Sanie. Remont będzie polegał przede wszystkim na wymianie 6 szt. lin sprężających i bloków kotwiących. Ponadto zostanie wykonane czyszczenie strumieniowo-cierne oraz zabezpieczenie antykorozyjne. Całkowity koszt realizacji wyniesie prawie 2 mln zł, z czego dofinansowanie z Lasów Państwowych to 300 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości prawie 1,7 mln zł pochodzi z budżetu województwa. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane „STALMOST” Sp. z o.o. ze Stalowej Woli. Inwestycję będzie realizował Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w imieniu Województwa Podkarpackiego.

Mosty na potoku Smolniczek

Mosty zostaną też wyremontowane na potoku Smolniczek, w miejscowościach Lutowiska i Smolnik, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne. Dzięki remontowi obiektów zostaną zlikwidowane obecne ograniczenia prędkości do 30 km/h, co wpłynie na udrożnienie korytarza transportowego na drodze wojewódzkiej Nr 896. Całkowita wartość zadania to prawie 1,3 mln zł, z czego wkład Lasów Państwowych wynosi 100 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości prawie 1,2 mln zł pochodzi z budżetu województwa. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Budowlane „STALMOST” Sp. z o.o. ze Stalowej Woli. Inwestycję będzie realizował Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w imieniu Województwa Podkarpackiego.

Most na Hoczewce

Nowy most na rzece Hoczewka powstanie w miejscowości Jabłonki, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna. Obiekt o konstrukcji stalowo-betonowej, którego szerokość wyniesie 7 m, będzie cechował się nośnością odpowiadającą klasie A. Dodatkowo po obu stronach mostu zostaną wybudowane chodniki o szerokości 2,5 m i 1,5 m. Całkowity koszt inwestycji to ponad 5 mln zł, z czego dofinansowanie z Lasów Państwowych wynosi 150 tys. zł. Wraz z budową mostu zostanie rozbudowany odcinek drogi wojewódzkiej, który zyska parametry klasy drogi G. Inwestycja będzie realizowana przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w imieniu Województwa Podkarpackiego.

Stosowne umowy dotyczące tych inwestycji zostały podpisane w ostatnich dniach.

To był poważny problem w ostatnich latach, szczególnie dla przedsiębiorców z branży transportowej. Obniżona nośność mostów ograniczała możliwość przemieszczania się ciężkich samochodów po bieszczadzkich drogach. Sukcesywnie remontujemy bieszczadzkie mosty, aby były dostępne dla wszystkich przedsiębiorców – podkreślił marszałek Władysław Ortyl.

Biuro Prasowe UMWP

 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

 

- Reklama -