Nie chcemy stać w przedsionku – promocja lokalnych inicjatyw

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zakończyła przygotowywanie filmu o charakterze edukacyjno-promocyjnym, skierowanego do lokalnej społeczności i przedstawicieli instytucji w ramach realizacji inicjatywy: pt. Nie chcemy stać w przedsionku – promocja lokalnych inicjatyw.

Premierę zaplanowano na dzień 29 listopada 2018 roku., o godz. 11:30, w siedzibie partnera inicjatywy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu rodziców dzieci specjalnej troski w Lesku, adres: Huzele 110, 38-600 Lesko.

Stowarzyszenie zaprasza mieszkańców oraz gości z poza obszaru LGD Nasze Bieszczady, podmioty ekonomii społecznej, fundacje, stowarzyszenia organizacje społeczne grupy nieformalne (KGW) do zapoznania się z nagraniem, które zostało zamieszczone na stronie www.nasze-bieszczady.pl w zakładce Aktywizacja pt. Nie chcemy stać w przedsionku – promocja lokalnych inicjatyw.

 

Źródło: GCKiE w Cisnej

 

- Reklama -