Nabór zgłoszeń do otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”

fot. Powiat Bieszczadzki
- Reklama -

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej UMWP informuje, że 11 grudnia 2019 roku rozpocznie się I nabór Zgłoszeń do otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”, którego celem jest promowanie marki ,,Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w kraju i za granicą oraz wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Województwa.

Nabór dotyczy przedsięwzięć realizowanych w terminie od 20 lutego do 15 listopada 2020 r.

Wnioski będą przyjmowane do 24 grudnia 2019 r. włącznie.

Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia spełniające kryteria formalne zostaną poddane ocenie komisji konkursowej, która przygotuje rekomendację dla Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Zgłoszenia należy składać na specjalnym Formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”) w wersji papierowej:

 • osobiście na Kancelarię Ogólną Województwa Podkarpackiego:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-310 Rzeszówlub
 • przesłać na adres korespondencyjny j.w.

Ogłoszenie listy wybranych przedsięwzięć nastąpi do 17 lutego 2020 r.

Przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem konkursu w ramach Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

 

W ramach Programu przewiduje się zakup usług promocyjnych podczas przedsięwzięć podzielonych na 3 kategorie:

 1. Podkarpackie – przestrzeń otwarta na sport – promocja województwa poprzez inicjatywy sportowe i wydarzenia związane z aktywną formą spędzania czasu
 2. Podkarpackie – przestrzeń otwarta na kulturę – promocja województwa poprzez wydarzenia kulturalne (muzyka, film, sztuka, etc.) i przedsięwzięcia wzmacniające tożsamość regionalną, rozumiane jako inicjatywy prezentujące lokalne tradycje i kuchnię, podkarpackie święta i zwyczaje, dziedzictwo kulturowe, historyczne i religijne regionu,
 3. Podkarpackie – przestrzeń otwarta na naukę – promocja województwa poprzez kongresy, konferencje i inicjatywy edukacyjne, związane z inteligentnymi specjalizacjami województwa (lotnictwem, kosmonautyką, informatyką, motoryzacją i jakością życia), a także wydarzenia promujące postawy proekologiczne.

 

Szczegóły: http://www.bip.podkarpackie.pl

 

 

Źródło:
Powiat Bieszczadzki
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

 

 

- Reklama -