Muzeum Historii Bieszczad w Czarnej Górnej

Muzeum Historii Bieszczad – zlokalizowane jest przy trasie do Michniowca, gromadzi pamiątki z XIX i XX w. Jest to muzeum prywatne, wpisane do rejestru muzeów prowadzonego przez Departament Dziedzictwa Kulturowego oraz należy do Stowarzyszenia Polskich Muzealników Prywatnych. Założycielami są Rafał i Leon Dudka, tel. 697 542 818

Źródło i zobacz więcej: Muzeum Historii Bieszczad

- Reklama -