Mosty w Bieszczadach zostaną wyremontowane

- Reklama -

2,7 mln złotych – to kwota jaka zostanie przeznaczona na remont siedmiu mostów w Bieszczadach. 4 kwietnia 2018 r. w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie marszałek Władysław Ortyl podpisał porozumienia na realizację tych zadań.

Porozumienia zostały podpisane między Województwem Podkarpackim a nadleśnictwami: Baligród, Komańcza, Lutowiska i Ustrzyki Dolne. W wyniku zawartych porozumień nadleśnictwa będą partycypować w kosztach remontu obiektów mostowych. Kwota jaka zostanie przekazana przez nich na ten cel to około 10 procent wartości remontu, reszta będzie pochodzić z budżetu województwa podkarpackiego.

Dzięki podpisanym porozumieniom zostaną odtworzone pierwotne parametry mostów w Czarnej, Jabłonkach, Smolniku (2 mosty) oraz w miejscowościach Bystre i Żłobek (2 mosty).

W obszarze Bieszczadów już od kilku lat jest sukcesywnie udrażniany korytarz transportowy. Od 2016 roku w kosztach związanych z modernizacją uczestniczą Nadleśnictwa, na terenie których znajdują się mosty. Dzięki wsparciu finansowemu Lasów Państwowych w ciągu dwóch lat udało się odnowić osiem obiektów.

Na drogach wojewódzkich w rejonie Bieszczadów zlokalizowanych jest ponad 120 obiektów mostowych, z czego 59 wciąż wymaga naprawy. Powstały jeszcze w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia. Ze względu na pogarszający się stan techniczny na wielu z nich wprowadzone zostały ograniczenia.

To nie jedyne inwestycje realizowane w obszarze Bieszczadów. Samorząd województwa stawia głównie na zwiększenie dostępności komunikacyjnej w tym niezwykle atrakcyjnym rejonie województwa. Już wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę mocno użytkowanej przez turystów drogi wojewódzkiej na odcinku Hoczew – Polańczyk. Istotną inwestycją będzie także budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku między obwodnicą Sanoka a drogą krajową nr 28, realizowana przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. W kontekście zwiększenia dostępności komunikacyjnej Bieszczadów niezwykle ważna będzie także budowa podkarpackiego odcinka drogi ekspresowej S19, a także rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 na odcinku Tylawa – Daliowa, które szerzej otworzą Bieszczady na turystów …

Biuro Prasowe UMWP

 

Źródło i pełny tekst wiadomości na stronie: podkarpackie.pl

- Reklama -