Lesko przygotowuje się do modernizacji Bieszczadzkiego Domu Kultury oraz synagogi

Gmina Lesko ma środki unijne oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MKDiN daje promesę na ten cel prawie 400 tys. zł. Promesa przewiduje przekazanie gminie w tym roku 73 tys. zł, w przyszłym zaś ok. 375 tys. zł.

Z innego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Lesko otrzymało też właśnie 225 tys. zł dofinansowania do modernizacji w BDK sal baletowej i kameralnej. Oczywiście za nieco ponad 600 tys. zł do całościowej modernizacji Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku nie byłoby się co zabierać. No, może oprócz mniejszych prac. Trzeba tu jednak przypomnieć, że cały projekt „Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku” otrzymał też dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. A tu są to już bardziej konkretne pieniądze – 2 998 536 zł. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 3,5 mln zł.

Zakres prac obejmie m.in.: przebudowę sali widowiskowej na salę widowiskowo-kinową i poprawę jej funkcjonalności, zakup wyposażenia tej sali – w tym systemu kinowego oraz nagłośnienia dla BDK, modernizację sali baletowej kameralnej placówki, montaż pochylni zewnętrznej i transportera schodowego dla obsługi osób niepełnosprawnych, prace konserwatorskie i zabezpieczające w zabytkowym budynku leskiej synagogi, będącej w strukturze BDK (powstrzymanie procesu zawilgocenia murów i degradacji tynków oraz otwarcie izby pamięci Żydów galicyjskich).

 

 

Źródło: gospodarkapodkarpacka.pl

 

- Reklama -