Konkurs na wsparcie rozwoju turystyki w Podkarpackim

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2021 roku. Oferty należy składać w terminie do 18 marca 2021.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie lub sfinansowanie następujących zadań:

 • Priorytet nr 1:
  Otwarte obiekty UNESCO i Szlaku Architektury Drewnianej na terenie województwa podkarpackiego.
 • Priorytet nr 2:
  Tworzenie i promocja oferty turystycznej województwa podkarpackiego w zakresie turystyki kulturowej z uwzględnieniem obiektów UNESCO i Szlaku Architektury Drewnianej
 • Priorytet nr 3:
  Tworzenie, rozwój i promocja produktów turystycznych województwa podkarpackiego w zakresie turystyki kulinarnej z uwzględnieniem istniejących szlaków kulinarnych i enoturystycznych.
 • Priorytet nr 4:
  Rozwój infrastruktury turystycznej i kształtowanie bezpiecznej przestrzeni turystycznej regionu z uwzględnieniem Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Głównego Szlaku Beskidzkiego, a także istniejących szlaków kajakowych, pontonowych, pieszych oraz szlaków dziedzictwa przemysłowego.
 • Priorytet nr 5:
  Badania ruchu turystycznego oraz opracowanie i publikacja raportu o stanie turystyki w województwie podkarpackim.
 • Priorytet nr 6:
  Utworzenie turystycznej platformy promocyjno-sprzedażowej województwa podkarpackiego wraz z promocją w mediach społecznościowych
 • Priorytet nr 7:
  Podniesienie kompetencji kadr turystycznych poprzez poszerzenie wiedzy o produktach wizerunkowych regionu.

 

Kontakt ws. konkursu:

Oddział turystyki
tel. 17 747 64 56 lub 63 10
adres e-mail: turystyka@podkarpackie.pl

Więcej informacji na stronie: podkarpackie.pl

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

 

 

 

- Reklama -