Historia i turystyka karpacka podczas konferencji Europa Karpat w Krasiczynie

Przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej, naukowcy i eksperci państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunii i Ukrainy, przez dwa dni dyskutowali na Podkarpaciu o szansach związanych z rozwojem współpracy państw obszaru karpackiego. Wszystko za sprawą dwudniowej konferencji „Europa Karpat”, której 22. edycja miała miejsce w Krasiczynie, koło Przemyśla.

Program Konferencji podzielono na cztery panele: „Wspólni bohaterowie wolności”, „Ścieżkami mędrców – o przyszłości Europy Środkowej” oraz „Historia i turystyka karpacka” i „Infrastruktura Europy Środkowej”.

Marszałek Władysław Ortyl drugiego dnia wziął udział w panelu pn. „Historia i turystyka karpacka”, który był poświęcony dziedzictwu i bogactwu kulturowemu Karpat. Podczas dyskusji podkreślano, że Karpaty są miejscem, gdzie ludność w sposób szczególny ceni przywiązanie do tradycji przodków, do czego zresztą nawiązuje w swojej kulturze. To stanowi o sile tego obszaru, który powinien budować swój potencjał turystyczny właśnie w oparciu o tę wyjątkowość kulturalną na tle Europy. Marszałek w trakcie panelu podkreślił rolę tradycji i dziedzictwa kulturowego w budowaniu karpackiej tożsamości:

Ważne jest, aby turystykę w obszarze Karpat oprzeć na historii, na dziedzictwie kulturowym, na tym bogactwie, które w Karpatach już jest i to się już obecnie dzieje. Nie możemy zapominać o ważnej i istotnej dla rozwoju tego obszaru infrastrukturze komunikacyjnej – drogowej, kolejowej, a także o przejściach granicznych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę także na lotnicze ślady w Karpatach – lotniska, lądowiska, gdzie można uprawiać także sport szybowcowy – Bezmiechowa, Ustianowa – to są przecież piękne tradycje lotnicze Podkarpacia. Dlatego to wyzwanie, które bierze się z gór, bierze się z Karpat nie dotyczy tylko wędrowca, alpejczyka, ale też lotnika, a perspektywa z racji tego co widać z lotu ptaka jest naprawdę piękna, więc myślę, że w turystyce też należy do tego nawiązywaćmówił marszałek Ortyl, jednocześnie zwrócił uwagę na bogactwo architektury drewnianej na Podkarpaciu:

Patrząc z perspektywy samorządu województwa przy współpracy z naszymi partnerami, na to, co w Karpatach jest, dostrzegamy całe bogactwo architektury drewnianej, mającej ogromny potencjał turystyczny, ale nasze dziedzictwo postrzegamy także w kategoriach zwyczajów i obyczajów. Na to dziedzictwo trzeba stawiać, warto podkreślić, że robimy to wtedy, kiedy dochodzimy do pewnej fazy rozwojowej, kiedy podnosi się stopa życiowa, wtedy właśnie rośnie świadomość konieczności nawiązywania do własnego dziedzictwa – dodał Władysław Ortyl.

Pełna treść artykułu na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 

Źródło:
Biuro Prasowe UMWP
podkarpackie.pl

 

 

- Reklama -