Cross Fight w Wołkowyi

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie zaprasza na zajęcia z samoobrony Cross Fight w Wołkowyi.

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 17:00 do 18:30 na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej.

 

- Reklama -