Bieszczaduj z Funduszami Europejskimi

Biuro Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Podkarpackiego zaprasza na spotkania informacyjne – Bieszczaduj z Funduszami Europejskimi.

Organizowane spotkania mają na celu szczegółowe omówienie zapisów konkursu ogłoszonego z RPO WP w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na Państwa pytania i wątpliwości odpowiadać będą pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

Spotkanie informacyjne zostanie zorganizowane w Polańczyku:

  • 16 września 2019 r. – Zakładowy Obiekt Socjalny w Polańczyku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, godz. 16:00 – 18:00

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o zgłoszenia drogą mailową na adres:
Polańczyk – d.busz@podkarpackie.pl

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem potwierdzającym.

W przypadku osób z różnymi niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo?

Spotkania adresowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spełniających wymogi określone w Regulaminie konkursu, w tym m.in. mające siedzibę lub oddział albo główne/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie jednej z 12 gmin województwa podkarpackiego: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza oraz prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, na terenie jednej z ww. 12 gmin województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Program szkolenia

  • Informacje podstawowe nt. warunków ogłoszonego konkursu.
  • Dokumentacja aplikacyjna.
  • Etapy konkursu, kryteria oceny i wyboru projektów.
  • Najczęściej popełniane błędy.

 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
Biuro Informacji o Funduszach Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów
tel. 17 747 64 88/82

zapytaj@podkarpackie.pl                         
d.busz@podkarpackie.pl
www.fundusze.podkarpackie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

- Reklama -