18 mln złotych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok – Lesko

Za ponad 18 mln złotych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Sanok – Lesko, wyremontowanych i przebudowanych zostanie kilka budynków użyteczności publicznej. Umowa na realizację projektu została dziś podpisana w urzędzie marszałkowskim. Z ramienia zarządu, dokument sygnowała Maria Kurowska.

Projekt, którego liderem jest miasto Sanok, będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a jego celem jest poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem z powodu niepełnosprawności, choroby lub starszego wieku …

O PROJEKCIE:

Wartość ogółem projektu wynosi: 18 117 575,76 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 12 718 773,67 zł,
Dofinansowanie: 8 681 591,99 zł
Rozpoczęcie realizacji projektu: 31.12.2018 r,
Zakończenie realizacji projektu: 28.02.2021 r.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem z powodu niepełnosprawności, choroby lub starszego wieku, zamieszkujących obszary rewitalizacji na terenie MOF Sanok-Lesko. Projekt składa się z 4 zadań realizowanych przez Lidera Gminy Miasta Sanoka (nie ponosi wydatków w ww. projekcie) oraz czterech partnerów: Gmina Sanok, Gmina Lesko, Gmina Zagórz, Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja niezagospodarowanych obiektów i przestrzeni z nimi związanych funkcjonalnie, obejmująca:


Gminę Lesko

Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci Przedmiotem zadania jest przebudowa części budynku dawnej Świątyni Ormiańskiej zlokalizowanej w Lesku ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci.

Wartość ogółem wynosi: 2 117 259,80 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 2 117 259,80 zł,
Dofinansowanie: 1 799 035,60 zł

Michał Mielniczuk/BP UMWP

Pełny tekst wiadomości na stronie : podkarpackie.pl, zapraszamy do lektury.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

- Reklama -