100 mln zł dofinansowania dla przedsiębiorców z Bieszczad

Przedsiębiorcy z Bieszczad i Mazur otrzymują kolejną szansę na dofinansowanie inwestycji. Czeka na nich aż 100 mln zł w ogłoszonym naborze projektów na „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”.

Tworzenie produktów sieciowych, czyli oferowanie produktów i usług pod jedną marką nie dotyczy już tylko konsorcjów. Możliwość pozyskania dotacji, obok konsorcjum MŚP, otrzyma teraz także pojedynczy przedsiębiorca. Będzie mógł on sfinansować z dotacji swój produkt lub usługę, które wejdą w skład już istniejącego lub właśnie tworzonego produktu sieciowego, nawet jeżeli pozostałe jego elementy nie są objęte wsparciem.

Jeżeli o dofinansowanie wystąpi konsorcjum MŚP, otrzyma premię – dodatkowe punkty podczas oceny projektu.

„Wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku” – mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak komentując zmiany wprowadzone w tegorocznym konkursie.

Zyskają również firmy, których produkt sieciowy obejmuje infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Teraz będą mogły ją włączać w większej skali, bo wsparcie obejmie nowe typy obiektów. Ponadto na tego typu inwestycje można uzyskać wyższy niż do tej pory poziom dofinansowania – aż 80%. Zwiększony został też limit finansowania miejsc noclegowych – te koszty mogą stanowić nawet 35% kosztów kwalifikowalnych projektu.

„Naszym celem jest wzrost poziomu innowacyjnych inwestycji prywatnych, w tym również tych z branży turystycznej w makroregionie Polski Wschodniej” – dodaje Adam Hamryszczak.

Kolejnym ułatwieniem jest niższy minimalny próg kosztów kwalifikowalnych projektu (obniżony z 7 do 5 mln zł). To umożliwi realizację także mniejszych inwestycji – zmiana istotna szczególnie dla tych firm, które będą starały się o dotację w pojedynkę.

„Polska Wschodnia, a w szczególności Bieszczady i Mazury, to idealne miejsce do rozwoju przemysłu czasu wolnego” – podsumowuje wiceminister.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 28 lutego do sierpnia br., obowiązują rundy.

Wnioski przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Znajdź kontakt do najbliższego punktu informacyjnego.

 

***

Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja start-upów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Całkowity budżet programu to ponad 8 mld zł.

 

Źródło: https://www.miir.gov.pl

 

- Reklama -