10 mln na drogi w Bieszczadach

Ministerstwo Finansów przyznało 10 mln zł na poprawę funkcjonalności dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów. Starania Wojewody Podkarpackiego i Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia poparł marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Jestem przekonany, że poprawa funkcjonalności dróg bieszczadzkich jest przedsięwzięciem niezwykle istotnym dla rozwoju ziemi podkarpackiej oraz dla podniesienia atrakcyjności turystycznej Bieszczadów, zaś decyzja resortu właściwego ds. rozwoju regionalnego stanowi podstawę realizacji tego zadania, pragnę zapewnić Pana Ministra o swoim poparciu dla tej inicjatywy – napisał w piśmie skierowanym do Ministerstwa Finansów Marek Kuchciński.

Środki rozłożone w latach: 2019 – 2.920.507, 2020 – 7.079.493

Niewątpliwie poprawa i rozwój komunikacyjny dróg zwiększy dostępność regionu, jego atrakcyjność, służyć będzie turystyce.

 

 

Źródło: www.marekkuchcinski.pl

 

- Reklama -